Aspectes legals

Aquesta campanya de desobediència civil comptarà amb el seguiment d’un equip legal que analitzarà la reacció dels cossos policials a la mateixa, per la qual cosa és possible que anem actualitzant aquest apartat. Així mateix, l’equip legal vetllarà perquè es respectin en tot moment els drets de les persones que decideixin unir-se a la campanya i donarà recolzament legal a les persones i col·lectius que puguin patir repercussions legals.

En l’acte de no identificar-se quan així ho requereix l’autoritat pertinent (els mossos d’esquadra, en aquest cas), la legalitat vigent incorpora diversos supòsits de sanció administrativa i/o penal. Després d’estudiar-les amb deteniment amb l’equip legal, creiem que la millor opció (la que no implicaria, en principi, sancions econòmiques) per fer una desobediència massiva és la d’oblidar-se a casa el DNI o qualsevol altra identificació (targetes bancàries, carnets de biblioteca, d’universitat…) quan es vagi a una  mobilització; a continuació, es descriu amb detall el que comporta legalment aquest fet, i tot seguit es descriuran les altres opcions possibles.

NO PORTAR CAP IDENTIFICACIÓ

 • Aquest  fet implica la impossibilitat de complir el requeriment de l’agent.
 • Els agents poden demanar a gent propera que doni fe de la teva identitat (Què suposa? Res, la gent pot no saber qui ets, no els poden obligar a parlar o a saber-ho tot dels altres).
 • Portar-te a comissaria per identificar-te (Quant de temps t’hi poden retenir? Poden allargar-ho unes hores si tenen ganes de fer-ho durar -encara que legalment hauria de ser pel temps imprescindible… que és poc-, però, en tot cas, no et poden detenir per identificar-te).

Per dur a terme aquesta acció de desobediència, oferim una sèrie de consells:

Tractar d’estar sempre en grup o, en cas contrari, cridar l’atenció de gent que estigui al voltant teu quan l’autoritat et vulgui identificar i que puguin testimoniar els fets.

Expressar-se sempre amb tranquil·litat però amb fermesa, no caure en provocacions; dir que t’has oblidat les identificacions.

Si et demanen que t’identifiquis verbalment (que diguis el nom, el número del DNI…), digues que prefereixes fer-ho a comissaria. Si et pregunten el perquè, pots optar per dir que allà et sentiràs més segura, o que com que ells no estan identificats no saps qui són ni què faran amb les teves dades, o que has tingut experiències similars que han acabat amb l’enviament d’una multa a casa teva…

Un cop a comissaria, t’identifiques amb normalitat i marxes. No has de dir ni declarar res més; si t’ho demanessin, exigeix tenir un advocat amb tu.

imagePORTAR ALGUNA IDENTIFICACIÓ I NEGAR-SE A MOSTRAR-LA

 Via administrativa

 • Multa de fins a 300€.
 • 10 dies per presentar al·legacions a la multa.
 • En cas de desestimar-se es pot fer un recurs d’alçada.
 • En cas de denegar-se, es pot anar per la via del contenciós administratiu (jutjats, ara té uns costos, les taxes judicials, que són com a mínim 200 € per posar la demanda).
 • Si no es paga la multa, es generen interessos i pot acabar en l’embargament de béns (en cas de tenir-los).

Cal tenir en compte que els agents tenen presumpció de veracitat; així mateix, si hi ha una negativa reiterada, agressivitat o l’agent ho creu oportú pot fer-ho anar directament per la via penal.

Via penal

 • Falta de desobediència a l’autoritat.
 • Pena multa de 10-70 dies.
 • De 2€ a 400€/dia, normalment 6-10€/dia (segons capacitat econòmica personal).
 • Substituïble per treballs en benefici de la comunitat (TBC) o arrest domiciliari.
 • No suposa antecedents penals.
 • En cas de no optar per les alternatives esmentades i no pagar la multa:
  • Es pot sol·licitar la declaració d’insolvència i la suspensió del compliment de la falta.
  • La pena prescriu passat un any des de la imposició si no te la reclamen.
  • En cas de reclamar-la, no pagar-la i no acceptar la suspensió, poden embargar la quantitat estipulada (que no genera interessos ni recàrrecs) o bé demanar el compliment de presó en substitució de la multa (2 dies pena multa = 1 dia presó). Sempre s’està a temps de pagar la multa i evitar l’ingrés.

(Et poden fer un registre per agafar-te el DNI? Els agents poden fer-te treure les coses de les butxaques “si consideren que podria estar-se cometent un delicte” o obligar-te a ensenyar-los la bossa, però no poden fer-ho ells. Ara bé, cal tenir en compte que una cosa és la legalitat i una altra l’aplicació real que en fan els cossos policials…)